Rigid Pin Fixture

Precyzyjny kontakt nawet w przy najmniejszym grid'zie.

 

Sztywny uchwyt kołkowy składa się z uchwytu testowego ze sprężynowymi sondami testowymi. Za pomocą specjalistycznego oprogramowania określa się ugięcie sztywnych kołków zgodnie z wymaganiami testu.