Zawory rozdzielające 4/2, 4/3, 5/2, 5/3 ze wspomaganiem