Płyty szklano-epoksydowe

Płyty szklano - epoksydowe są stosowane jako materiał elektroizolacyjny. Napięcie przebicia na poziomie 15kV/mm pozwala na wykorzystywanie ich w technologii wysokich napięć. Laminaty szklano - epoksydowe to także doskonałe materiały konstrukcyjne do zastosowania prawie w każdych warunkach. Duża zawartość włókna szklanego w postaci gęstej tkaniny nadaje laminatom szklano - epoksydowym bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną przy stosunkowo niskim ciężarze właściwym (w porównaniu ze stalą), a w pełni usieciowana żywica epoksydowa wysoką stabilność wymiarową i odporność na wysokie temperatury. Laminat wytrzymuje krótkotrwałe narażenie termiczne do kilkuset stopni celsjusza w zależności od typu i grubości laminatu (laminat o wyższej temperaturze pracy ciągłej ma wyższą temperaturę chwilowego narażenia, tak samo im grubszy laminat tym wolniejsza degradacja materiału). Płyty szklano-epoksydowe charakteryzują się doskonałymi właściwościami dielektrycznymi wysokonapięciowymi, a także bardzo niską chłonnością wody.