Płyty papierowo-fenolowe

Płyty papierowo-fenolowe PCF - to wysokociśnieniowy laminat złożony ze specjalnego papieru elektroizolacyjnnego nasyconego żywicami fenolowymi. Charakteryzuje się wyjątkową stabilnością właściwości mechanicznych w szerokim zakresie temperatur. Temperatura pracy ciągłej 130°C. Doskonale nadaje się do wykrawania zarówno na zimno jak i na gorąco. Bardzo wysokie właściwości dielektryczne. W czasie pożaru płyta nie topi się, ale zwęgla do końca utrzymując swój kształt. Bardzo dobrze pracuje w oleju transformatorowym.