Laminaty miedziowane

Laminaty foliowane miedzią (do obwodów drukowanych)