Functional Testers - FCT

Functional Testers - FCT zapewniają, że parametry techniczne produkowanych urządzeń są zgodne z wymaganiami podanymi przez klienta. Zaczynamy od szczegółowej kontroli procedury testowej i zdefiniowania minimalnej ilości testów - tak , aby wszystkie niezbędne funkcjonalności zostały pokryte i wnikliwie przetestowane. Nasze kompetencje obejmują nie tylko projektowanie, konstruowanie i walidację systemów FCT - lecz takie definiowanie całkowicie nowych procedur testowych lub aktualizowanie obecnie istniejących. Jeśli procedura ma być zdefiniowana od podstaw, możemy użyć naszego wcześniejszego doświadczenia aby zaproponować najbardziej wydajne dedykowane rozwiązanie. By osiągnąć odpowiednią wydajność i niezawodność, dokładnie zapoznajemy się produktem.