Materiały


INtech

Dlaczego nasze materiały są takie dobre ?


INtech przetwarza materiały sztuczne konstrukcyjne semikrystaliczne, termoplastyczne, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i wymiarowej, tworzywa wykrywalne przez detektory metali, tworzywa konstrukcyjne o wysokiej odporności na udarność, chemikalia i ścieralność.